Informácie o firmeKontakty

SMP UNIVERSAL-I
Slezák Vladimír, prom. práv.
Mládežnícka č. 3
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 14211548
IČ DPH: SK 1020614265

Prevádzka:
Poľovnícka č. 1
969 01 Banská Štiavnica

Tel: +421 45/6921 239, 6920806, 6920807
Fax: +421 45/6921 239
Mobil: 0903 502 445

vladimir.slezak@post.sk
vladimir.slezak@smpuniversal.sk